sloučení farností a změna území farností
TemplatePlazza

sloučení farností a změna území farností

  •  Rozhodnutím čj. BB-1490/16 ze dne 3. 6. 2016 o sloučení církevních právnických osob rozhodl Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský, ve smyslu ustanovení kán. 123 a 515 § 2 CIC a po projednání v Kněžské radě o sloučení Římskokatolické farnosti Račice s Římskokato­lickou farností Drnovice s platností od 1. 7. 2016. Tímto rozhodnutím zaniká církevní právnická osoba Římskokato­lická farnost Račice a jejím právním nástupcem je určena Římskokatolická farnost Drnovice.

Kostel sv. Vavřince v Drnovicích zůstává nadále farním kostelem Římskokatolické farnosti Drnovice.
S účinností od 1. 7. 2016 se farní kostel Zvěstování Páně v Račicích stává filiálním kostelem Římskokatolické farnosti Drnovice.

  • Dekretem čj. BB-1491/16 ze dne 3 .6 .2016 rozhodl Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněn­ský, ve smyslu ustanovení kán. 122 a 515 §2 CIC a po projednání v Kněžské radě o rozdělení Římskokato­lické farnosti Luleč tak, že její část, která zahrnuje celé katastrální území Pístovice, připojil k Římskoka­tolické farnosti Drnovice s účinností od 1. 7. 2016.

Území Římskokatolické farnosti Drnovice po slou­čení s Římskokatolickou farností Račice a rozdělení Římskokatolické farnosti Luleč zahrnuje katastrální území Drnovice, Ježkovice, Pístovice a Račice.

Dnes

Srpen
18
pátek

nově v galerií

There are no images available in the gallery.

prohližejí stránky

Právě přítomno: 18 hostů a žádný člen