zveme Vás do naši biblické zahrady.
TemplatePlazza

zveme Vás do naši biblické zahrady.

V prostoru kolem kostela na místě kde do roku 1902 býval hřbitov již par let pro Vás připravujeme biblickou zahradu. Všechno co se v ní nachází navazuje na biblickou historii.

Misijní kříž

Středem Bible je Golgota a na ní Ježíšův kříž. Na kříži se za všechny lidi obětoval Bohu Nebeskému Otci náš Pán a Vykupitel Ježíš Kristus. Kříž byl vyroben drnovským občanem v roce 2013.

 

Křížová cesta

 

Křížová cesta to je 14 zastavení u kterých  rozjímáme o posledních chvílích ukrutného umučení a ukřižování Našeho Pána Ježíše Krista.

Ježíšovo umučení a křížová smrt bylo jediným způsobem překonat vládce smrti věčné, neboť třetího dne po ukřižování Pán Ježíš nad nim zvítězil  a zmrtvýchvstal!

14 zastavení křížové cesty bylo p. Vítem Dvořákem vyrobeno v dílně drnovského farníka, p. Jana Dvořáka.

Materiál byl zaplacen farníky.

 

Růžencová zahrádka

Růženec patří do základní „výbavy“ věřícího člověka.

Na východní straně kostela spatříte mariánský sloup uprostřed růžových keřů.

Růže jsme sázeli do tvarů ležícího na zemi růžence, čili je tam 50 růžiček stejně jak je 50 růžencových kuliček – pětkrát po deset. Na nich se modlíme „Zdrávas Maria“.

Pak jsou tu 4 stromkové růže. Na růženci najdeme totiž po každém „desátku“ jednu kuličku na které se modlíme „Otče náš“. Těch je tam čtyři.

Od kruhu k mariánské sošce uvidíte ještě tři růže. Na růženci na těchto třech kuličkách se modlíme „Zdrávas Maria“ za víru, nadějí a lásku.

Na místě kde růženec má křížek jsme postavili kamenný sloup s soškou Panny Marie Neposkvrněně Počaté.

Růžencová modlitba od začátku do konce nás vede biblickým příběhem Ježíše Krista od andělského zvěstování Panně Marii začínaje až k slavnému korunování Panny Marii Nanebevzaté.


Ovocné stromky.

Na drnovské křížové cestě jsou vysazené ovocné stromky. Jabloň, hrušeň, višeň, třešeň, meruňka, slivoň.

Ovocné stromky připomínají na krasu ráje, do kterého nás stvořil Pan Bůh. Jejích umístění podél křížové cesty nás učí, že každá křížová cesta, kterou člověk po vzoru Ježíše si projde statečně, bez naříkání vždy přináší ovoce a plodí sladkost konečného vítězství. Najdete-li nějaké ovoce na stromku neváhejte si je ochutnat.


Ovečka a beránek

Ovce jak žádná jiná zvířata patří kultuře židovské a nadále i křesťanské.

Židovsky národ od pravěků byl pasteveckým společenstvím. Ovčí stáda byly základním zdrojem výživy a obchodních úspěchů.

Jednoroční beránci byly nejvýznamnější obětinou, kterou při náboženských obřadech kněží obětovali Bohu.

V Bibli čteme, že krev beránka, kterou židovské rodiny v noc útěku s egyptského zajetí označovali dveře svých domů je zachránila před andělem smrti.

Na památku této události každoročně během svátků Paschy židovské rodiny k večeří připravují jehněčí maso. Tento zvyk je na zelený čtvrtek rozšířený rovněž v rodinách křesťanských.

Je jisté, že během poslední večeři, kterou Ježíš uspořádal se svými apoštoly muselo byt na stole kromě nekvašeného chleba a vina jehněčí maso.

Je také jisté, že stáda ovci na Jeruzalemských polích doprovázely Ježíše Krista na jeho křížové cestě a byly svědky jeho křížové smrti, stejně jak byly svědky jeho narození v betlémské chatrči.

Sam Ježíš se pak vydal Bohu v obětí za hříchy celého lidstva, aby zachránil nás před andělem smrti věčné. Tím se osobně stal symbolickým obětním Beránkem.

Při mši svaté kněží neustále opakují modlitbu: Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa...

Vřelé prosíme nekrmit zvířátka!

Děkujeme.

Ovečky jsou vedené v registru Českomoravské Společnosti Chovatelů

Č. hospodářství: CZ 62063197 – 10

 

A co dál…?

 

V budoucnu bychom zkusili v biblické zahradě umístit malou kašnu nebo studánku. Kristu Pán prohlásil o sobě: Já vám dám pít ze zdroje vody života věčného. Voda nebo studna mnohokrát se objevují v biblickým příběhu.

O Vánocích budeme rádi, když se nám podaří v biblické zahradě u kostela vystavit životní velikostí Betlém.

Rádi také bychom v zahradě umístili několik lavic navíc k příjemnému posezení a odpočinku.

Hlavně však budeme rádi, když prostor u kostela bude sloužit co největšímu množství Drnováků a naších přespolních hostů.

Za drnovickou farnost P. Mikuláš Wawrowski – farář

Dnes

Srpen
18
pátek

nově v galerií

There are no images available in the gallery.

prohližejí stránky

Právě přítomno: 47 hostů a žádný člen