pro ducha

hodnota mše svaté

Největší dar věnovaný vykoupenému lidstvu

Svět nemá pokladu drahocennějšího nad mši svatou. Oběť mešní je nejúdivnějším darem nebes, je vrcholem a korunou všeho, co Boží láska a Boží všemohoucnost po dokonání díla vykupitelského člověčenstvu zůstavila…

Mše svatá je střediskem a srdcem veškeré bohoslužby. Veškeré útvary křesťanské bohopocty sbíhají se ve mši svaté jako ve svém zdroji a ohnisku. Kde mše svatá vytržena z kultu křesťanského, vyrván ústřední svorník…

Mše svatá je nejsvětějším pojítkem, vížícím nebe se zemí… Pojítkem živým, které udržuje neustálý převod nebeských, nadpřirozených sil milosti v lidstvo vykoupené.

Číst dál...

Svátý týden

SVATÝ TÝDEN


Týden od Květné neděle do neděle velikonoční je Velkým nebo též svatým týdnem.

Jeho oslava vyžaduje odpovídající slavnostní vstup, v němž se symbolicky naznačí, že "následujeme Pána na cestě jeho utrpení a účastníme se jeho kříže, abychom dostali také podíl na jeho vzkříšení a na jeho životě"… (153)

Poslední dny postní doby nesou název Svatý týden Tyto dny jsou obecně věnovány památce Ježíšova utrpení. Tím se však zdůrazňuje jen jeden pól velikonočního tajemství. Celistvé pojetí a vnímání velikonoc je ale obsaženo v tom, že utrpení našeho Pána má svůj cíl, totiž v jeho zmrtvýchvstání a našem vykoupení, které se slaví o Velikonoční noci. (154)

Číst dál...