krest

krest

Prostřednictvím tohoto formuláře můžete jednoduše poslat farnímu úřadu všechny údaje potřebné ke křtu.

V nejbližší možné době po odeslání formuláře Vás bude kontaktovat farář, aby s Vámi domluvil datum osobního setkání.

Generated with MOOJ Proforms Version 1.3
Prostřednictvím tohoto formuláře můžete jednoduše poslat farnímu úřadu všechny údaje potřebné ke křtu. V nejbližší možné době po odeslání formuláře Vás bude kontaktovat farář, aby s Vámi domluvil datum osobního setkání.
Jméno a příjmení dítěte
Datum a místo narození
Jméno a příjmení otce ditěte
Datum a místo narození otce dítěte
Adresa otce dítěte
Náboženské vyznání otce
Jména obou rodičů otce /vč. rodné příjmení matky/
Jméno a příjmení /rodné/ matky dítěte
Datum a místo narození matky dítěte
Adresa matky dítěte
Náboženské vyznání matky
Jména obou rodičů matky /vč. rodné příjmení matky/
Datum sňatku občanského
Datum sňatku církevního
Jméno a příjmení kmotra /y/
Adresa kmotra
Telefonní kontakt na rodiče dítěte
Předpokládané datum křtu