Aktuality
TemplatePlazza

filiální kaple v Ježkovicích je obnovena!

Za cenu 500 000 Kč. se obnovila naše kaple Nejsvětějšího srdce Páně v Ježkovicích. Na základě výběrového řízení tuto práci provedla firma Stavby Pitak, s.r.o. z Vyškova.

Rozsah práci: Obsahem projektu je oprava fasády kaple, provedení fasádního nátěru v odstínu světlém pískovém a opravě vstupních dveří a výměna oken. Současně bude upraveno bezprostřední okolí kaple novou vysadbou vhodných rostlin, keřů a stromů.

Fotografie ukazuje stáv před renovaci:

jezkovice

Koncem října byla kaple kolaudovaná a po zaverečným uklidu (moc dekuji třinácti obětavým ženám z Ježkovic) byla uvedená do provozu.

Největší poděkování patří panu Josefu Pořízkovi z Ježkovic, který celý tento projekt připravil a provaděl.

Kaple vypada teď  takto:

 jezkovice 1

jezkovice  4

 jezkovice  5

farníci na scéně drnovického divadla

Několik farníků a také kněz, drnovický farář budou účinkovat v letošním představení ochotnického divadla Osvětové besedy v Drnovicích. Tentokrát operetní zábava pod vedením režiséra a neúnavného organizátora pana Jana Dvořáka nás zavede na středomořský ostrov kde se celý děj „Děvče z přístavu“ odehrává.

Je to poutavý a zábavný  příběh o přátelství, věrnosti a nalezené po letech lásce.

„Více než láska v tomto životě znamená čest!“ – prohlašuje před svou popravou protagonista operety, Enrico Moreno. Pro tuto nezištnou čest a věrnost svým přátelům je schopny se vzdát i těch nejkrásnějších lásek. Zastává se těch nejchudších a pronásledovaných, a jak to v životě bývá, získává tím hromadu zlých a nepřejících odpůrců.

Však dobro a pravda vždy na konec vítězí! S pomoci svých věrných a pře zábavných kamarádů, Antonia a Farnanda, naplněný láskou krásné a dobré hraběnky Sanči de Triani můžou všichni na závěr zazpívat: „Hlavně že jsme opět po hromadě, jako jsme bývali kamarádi, věrní kamarádi!“

Diváci se určitě náramně pobaví a zasmějí, ovšem i kapesník mít s sebou nebude špatně. Sem tam, slza dojetí muže orosit nejeden obličej, obzvlášť když v napjaté a nejisté situaci uprostřed představení hraběnka Sanča zazpívá dojemnou a nezapomenutelnou árií „Modlitba k Panence Marii“.

Všichni účinkující i pořadatele se na Vás těší v sále  Kulturního domu v Drnovicích 19.5. v 19 hod. 26.5. v 19 hod a 3.6. v 17 hod.

Arie hraběnky Sanči de Triani, "Modlitba"  {play}images/mp3/003m_120421_0124.mp3{/play}

rozhovor s J.Stavinohou

Od září roku 2011 varhanářská dílna mistra Jaroslava Stavinohy provádí rozsáhlé práce na varhanách našeho kostela.

 stavinoha s klavesy   S panem Stavinohou hovořil Petr Steiner. 

    

  1. Kdo a ve kterém roce postavil drnovické varhany?.

  Varhany postavila firma Bratří Riegerů (Gebrüder Rieger) z Krnova v roce 1909 pro kostel v Židlochovicích. V minulosti byly přestěhovány do drnovického kostela.

  2. Jsou naše varhany něčím zajímavé na rozdíl od jiných násrojů této firmy…?

  Jedná se o tradiční, kvalitní varhany renomované firmy s opusovým číslem 1538. Tento menší dvoumanuálový nástroj s pedálem má celkem 13 rejstříků a pro zdejší kostel bohatě vyhovuje.

  3. Opravoval jste velké množství varhan, na které vzpomínáte nejraději a proč?

 Rád vzpomínám na restaurování varhan v blízkém Vyškově a Topolanech, kde se podařilo zajistit dostatek financí, aby se dalo provést náročné restaurování. Pro varhany se našli nadšení lidé a vznikly také hezké vztahy a radost z dokončeného díla.

  4. Který rejstřík pokládáte za zvukově nejzajímavější?

  Zajímavých rejstříků je ve varhanách víc, ze zvukového hlediska je důležitá také jejich syntéza. Hezké jsou flétnové i principálové hlasy, zajímavá může být Gamba 8´.

  5.  Varhanám prospívá, když se na ně hraje, nebo je naopak lepší je šetřit?

  Je velmi důležité nástroj co nejvíce používat, aby se všechny funkce tzv. usadily.

  6. Kolik píšťal mají varhany?

  Ve varhanách je 810 píšťal ze dřeva, zinku i z cínového materiálu. Největší měří 260 cm a váží cca 35 kg. Nejmenší cínová píšťala má délku těla 2cm a váží 5 dkg.

  7. Která část varhan je finančně nejnáročnější?

  Nejdražší části varhan jsou píšťaly. Vyžadují velmi pečlivý a náročný přístup varhanáře při výrobě, intonaci i finálním ladění.

obec pomáhá opravit hudební klenot kostela.

Dne 21. března na veřejném zasedání zastupitelů naši obce byla schválená dotace na restaurování varhan našeho kostela ve výší 250 tisíc Kč.

Spolu s dotaci z minulého roku ve výší 400 tisíc Kč celková pomoc obce je ohromná!

Bez tohoto příspěvku oprava  nebyla by možná.

Vážení zastupitele Drnovic, Dámy a Pánové, přijměte prosím moje srdečné poděkování za Vaše gesto! Činím to nejen svým vlastním jménem nýbrž také jménem všech vděčných drnovických občanů, kteří z doprovodem nádherně znějících varhan budou zpívat a modlit se za Vás a za celou obec.

S přáním všeho dobra Vám a Vaším blízkým

Vděčný drnovický farář

P. ThLic Zbigniew W. Wawrowski  

oprava varhan

                    stavinoha u stolu Nástroj firmy Gebrüder Rieger, Jägerndorf, op. 1538 kuželkové vzdušnice s rejstříkovými kancelami ovládaný pneumatickou trakcí je ve velmi špatném stavu co se týče funkčnosti traktury. Tato je zjevně již dlouhou dobu problematická, kde nepomohly ani nejrůznější drobné opravy více či méně dobrých varhanářů a fušerů (viz dřívější zápisy z prohlídek a oprav...). Avšak vzhledem k velké kvalitě píšťalového fondu, kterým tento nástroj disponuje, není nutné pomýšlet na varhanní novostavbu.

K rejstříkům:

Je třeba vyrobit nových 12 píšťal pro velkou oktávu rejstříku Geigen Principal 8´, kterému ji zřejmě nějaký fušer zcizil.

Stejně tak i 12 píšťal pro rejstřík Dolce 4´ - ze stejného důvodu.

Všechny ostatní rejstříky jsou vcelku zachovalé, bude tedy třeba je důkladně prohlédnout, opravit do co nejlepšího možného stavu, dřevěné píšťaly naimpregnovat proti červotoči, u Subbasu 16´ potom provést i běžné restaurátorské postupy, vše naintonovat, zvukově sjednotit nově vyrobené píšťaly, naladit.

Protože se v létě 2010 dostala do varhan voda, a to ve větší míře (oprava věže, při které zrovna v inkriminované době mnoho pršelo), bude třeba rozsáhlejší restaurátorská práce na vzdušnici štocích pedálu a II manuálu. Jsou povážlivě rozklížené, netěsní. 

K traktuře:

Jako nejlepší řešení se jeví přestavba stávající traktury z pneumatické kuželové na mechanickou kuželovou. Je to takový pilotní projekt, ale není to v zásadě nic nestylového, protože firma Rieger tento typ traktury ve velké míře sama realizovala a není jisté, zda tomu nebylo právě i v Drnovicích. Je možné, že bude třeba hrací stůl o několik centimetrů rozšířit vzhledem k rejstříkové traktuře.

Ostatní:

Je samozřejmé, že je třeba vyrobit tlumící skříň na vzduchové čerpadlo.  

Mag.art. Ondřej Múčka, diecézní organolog

 


 

 

Zápis z 2. kontrolního dne na rekonstrukci varhan v Drnovicích u Vyškova

 

 Přítomni:
P. Zbigniew Wawrowski – farář
Jaroslav Stavinoha – varhanář
Roman Polášek – asistent varhanáře
Petr Steiner – varhaník
Ondřej Múčka – diecézní organolog
Jiří Milota – asistent SLH

Číst dál...

renovace desky kněžského hrobu

 

V těchto dnech probíhá oprava velmi zničené desky na hrobě drnovických kněží na našem hřbitově. Po renovaci bude opět instalována na místě kde jsou pohřbení naši faráři. Tímto chceme vyjádřit naši vděčnost všem duchovním otcům, kteři se v minulosti starali o spasu naších duší.

malé a potěší

Po dlouhé době se nastěhoval do našeho kostela práh. Malý a přece významný.

 

 To vlastně on vítá každého návštěvníka chrámu. Děkuji tímto jistě rodině z     Drnovic, která opravu prahu za sponzorovala. Opravu provedla firma pana Františka Brunclika z Hamiltonů.

Dnes

Srpen
18
pátek

nově v galerií

There are no images available in the gallery.

prohližejí stránky

Právě přítomno: 4 hosté a žádný člen