Aktuality
TemplatePlazza

roráty

 

Během adventní doby budou mít věřící možnost zúčastnit se rorátní mše každý čtvrtek v 6 hod. ráno.

modlitby na hřbitově

Neděle, 1. listopadu –

modleme se za všechny zemřelé.

 

V 15 hod. na hřbitově se budou konat modlitby za zemřele. 

 Mše sv. bude sloužena v kostele v 8 hod.

 

Jednotlivé prosby, přímluvy za zemřele je možné ukládat v kostele na stolku anebo v zákristií a také přímo před bohoslužbou na hřbitově.

 

 

 

dožínky 2015

V neděli 13. 9. při mši svaté v 8 hod. chceme Bohu poděkovat za úrodu letošního roku.

 

Účastí na Kristově obětí a modlitbou budeme Boha chválit za plody a dary našich polí a zahrádek.

Při této příležitosti bude mít každý možnost podělit se o svou sklizeň s bližním a složit dar ze svých zahrádek a polí.

Ovoce, zeleninu, brambory atd., darujeme .sestrám III. řádu sv. Františka, pod ochranou Svaté Rodiny z Brna. (sestry tohoto řádu sloužily onehda v Drnovicích)

Jedna noc na Karlštejně

Mnozí z nás si dodnes zpívají líbivé a krásné písničky muzikálu Jedna noc na Karlštejně, který Osvětová beseda v Drnovicích uváděla v květnu letošního roku. Mezi účinkující byli rovněž naši šikovní farnici a také i pan farář.

 

Číst dál...

Drnováci Drnovákům...

Někdy v době válečné byly ostatky velkého Drnováka, Jana barona Mundyho zneuctěny. Neznámí pachatelé zcela zničili víko rakve, a odcizili osobní cennosti, které byly baronu Mundymu při jeho pohřbu do rakve uloženy.

Číst dál...

Matko Boží, růže naše, oroduj za nás!

Dne 1. května byla žehnaná růžencová zahrádka u našeho kostela. Po posvěcení sošky Neposkvrněné  Panny Marii jsme se modlili růženec a pak byla sloužená mše svatá.

Číst dál...

ohlášení pro farníky na první květnový týden.

  1. 1. května se v liturgii slaví památka svatého Josefa Dělníka. Zároveň začíná májový měsíc Panny Marie. V tento den srdečně zvu na mši svatou s májovou pobožnosti v 15 hod. U této příležitosti bude posvěcen pomník ke ctí Neposkvrněné Panny Marie v nové růžencové zahrádce u kostela.
  1. Příští neděli bude změna hodiny nedělní bohoslužby. Protože se ke cti sv. Floriana, patrona hasičů konají svatofloriánské hasičské hody, mše svátá bude v 10 hodin. Kvůli tomu nedělní mše v Lulči bude v 8 hod.

u kostela vznikne růžencový hájek

Prostor starého hřbitova lemující náš kostel se každým rokem stává důstojnější a krásnější.

Po instalaci dominantního misijního kříže už je to rok co se můžeme radovat překrásnou křížovou cestou. Mám velkou radost, že často tam vidím procházet se místní Drnováky ale také turisty a přespolní návštěvníky. Mnozí se ovšem nejen procházejí, ale modlí se. Bohu díky!

Letos se toto meditační zakouti obohatí o další perlu. Tentokrát chceme část prostoru věnovat naši Matce Boží!

Číst dál...

májová pouť do Žarošic.

Všechny farníky srdečně zvu k účasti na mariánské pouti v Žarošicích.

Pojeďme spolu autobusem dne 13. května – fatimský den. Odjezd v 17 hod z zastavký u OÚ v Drnovicích.

 

  • §18:30 růženec
  • §19:00 mše svatá a světelný průvod (opat Marian Rudolf Kosík OPraem), pak  korunovační pobožnost.

Dnes

Srpen
18
pátek

nově v galerií

There are no images available in the gallery.

prohližejí stránky

Právě přítomno: 15 hostů a žádný člen