Aktuality
TemplatePlazza

je čas plánovat farní zájezd

 

Jak už to máme v tradici i letos je tu nabídka strávení třech dnů na odpočinkovém zájezdu. Cílem naších každoročních poutních zájezdů je být spolu. Po cely rok se vidíme hlavně v kostele. Po mši se někteří pozdraví, prohodí par slov a běží domů připravit nedělní oběd. Na zájezdě máme toho času pro sebe navzájem mnohem víc. Na chvíli můžeme zapomenout na domácí starostí. Podívat se do nových míst, ještě více se poznat…

Číst dál...

misijní koláč

V neděli 15.3. (4. neděle postní) se v naší farnosti po mši svaté uskuteční již druhým rokem akce "misijní koláč". Celý výtěžek bude odeslán na podporu "adoptovaného" bohoslovce v misiích.

Děkujeme za pomoc!

velikonoční zpovídání

 

Příležitost ke svátosti smíření před velikonoční svátky bude ve čtvrtek 26. března od 18 hod. Zpovědník: P. František Nechvátel z Dražovic.

oprava na kostele

Už několik let zeď u hlavního vchodu do kostela trpí při každém dešti. Hromada vody ze střechy zalívá fasádu, nástěnky a nově opraveny reliéf nad vchodem do kostela. Můžou za to nesprávně profilované žleby a okapy. Začátkem jara firma pana Pavla Železného tento havarijní stav během pár dnů opraví.

Kromě vlastních prostředků, které získáme s nedělních sbírek, nám pomohla obec. Na mojí žádost nám zastupitele obce schválili neinvestiční příspěvek ve výši 20 000 Kč. a tímto jménem celé farnosti naším zastupitelům srdečně dekují.

křížová cesta


IMG 1468

Zveme Vás na pobožnost křížové cesty, která se bude konat během postní doby každý pátek v 17 hod.

Po křížové cestě následuje mše svatá.

 

Každou neděli bude křížová cesta v Lulči na cestě k sv. Martinu od 14,30 hod.

úcta k lidskému životu od chvílí jeho početí.

S radostí oznamuji, že v roce 2015 bude každý měsíc skládána nejsvětější Ježíšova oběť za počaté děti, za dětí nenarozené, za jejích rodiče, aby přijímali světlo Ducha svatého k pochopení, že život člověka začíná ve chvílí početí, za ducha zodpovědností a lásky k svým dětem. Za zaměstnance porodnic, lékaře a sestry za odvahu a pevnost bytí strážcem Božského daru života.

Terminy každoměsíční mše jsou uvedeny v kalendáři mešních úmyslů. Všechny věřící k účastí na těchto bohoslužbách srdečně zvu a prosím za Vaší modlitbu.

Tímto děkují jisté drnovické farnici, za inspiraci k této požehnané a Bohumilé iniciativě.

P. Zb. Wawrowski - farář

pro manžele a snoubence...

Centrum pro rodinu Vyškov zve manžele, snoubence i mladé, kteří chtějí vstoupit do manželství, na besedu s PhDr. Hanou Markovou na téma "Štastně až do smrti? Není to jen pohádka" Jak mít vztah, který vydrží". Beseda se uskuteční v rámci Národního týdne manželství, ve čtvrtek 12.2., v 17:00 hodin v Domě dětí a mládeže.

hromnice, brigáda a změna adorace.

Ohlášky k nejbližším dnům.

 

  • V sobotu 31. ledna od 10 hod. bude v kostele brigáda na odklizení vánočních stromků. Prosím, kdo disponuje časem, ať přijde pomoct.

  • V sobotu 31. ledna nebude adorace Nejsvětější svátosti oltářní

  • 2. února se slaví Svátek Uvedení Páně do chrámu se lidově nazývá Hromnice. Dříve jím končívala doba vánoční. Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. Svátek provází žehnání svící, které mají významnou symbolickou úlohu: svíce, která sama sebe stravuje, aby přinesla světlo do temnot života.

Tento svátek se bude v našem kostele slavit v neděli, 1. února a proto prosím přineste svíce k obřadu žehnání svící.

adorace s varhanním doprovodem

 

V nejbližší sobotu bude v 15 hod. adorace Nejsvětější Svátosti doprovázená modlitbou žalmů 67, 121 a 91. a varhanním koncertem v podání Tomáše Ulricha, který zahraje skladby J. Pachelbela, J.S.Bacha, G. Muffata a F.CH. Mohrheima 

Dnes

Srpen
18
pátek

nově v galerií

There are no images available in the gallery.

prohližejí stránky

Právě přítomno: 14 hostů a žádný člen